277
1397/06/25
32

مقدمه (دلایل توجیهی):

روند تعطیلی هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری(علیه‌السلام) که طبعاً مصادف با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) است، بدین صورت بود که در اثنای بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مجلس نهم بندی مبنی بر تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول بدون مناسبت در این لایحه گنجانده شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و در مجلس دهم گزارش کمیسیون مربوط مبنی بر رفع ایراد شورای نگهبان به صحن علنی آمد. در صحن علنی به بهانه اینکه مربوط به گذشته است و نیازی به اظهارنظر مخالف و موافق نیست در حالی‌که برخی نمایندگان اعتراض داشتند، بدون صحبت مخالف و موافق مصوب تلقی شد.

اما اشکالاتی که بر این تعطیلی مترتب است از این قرار است:

1- معلوم نیست در این روز تعطیل مردم باید عزاداری کنند یا شادی، چون برای شهادت امام حسن عسکری(ع) باید عزادار بود و برای آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) باید شادی کرد، مگر اینکه بگوییم نصف روز عزاداری و نصف دیگر جشن گرفته شود!

2- فلسفه تعطیلی یک روز بزرگداشت آن روز است. بزرگداشت هشتم ربیع‌الاول برخلاف مثلاً عاشورا که مراسم خاصی اجراء می‌شود با عدم تعطیلی 

این روز که ادارات، مدارس، دانشگاهها، مطبوعات و غیره دایر هستند و برنامه‌هایی برگزار و مطالبی منتشر می‌شود بهتر انجام می‌شود. تعطیلی باعث می‌شود که از بسیاری از امکانات استفاده نشود.

3- این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو در شب آن یعنی هشتم ربیع‌الاول هنگام شب برنامه‌ای برگزار می‌کنند که مخل وحدت اسلامی است. این تعطیلی باعث می‌شود که آن برنامه که مدتی است کمرنگ شده است احیاء شود.

4- اثر منفی اقتصادی یک روز تعطیلی برای بخش خصوصی و کل کشور بر همگان روشن است.

u2316
1397/08/21
00

cvbcvbcvbcvb

u2211
1397/07/23
20

تستی

u2317
1397/08/21
00

روند تعطیلی هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری(علیه‌السلام) که طبعاً مصادف با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) است، بدین صورت بود که در اثنای بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مجلس نهم بندی مبنی بر تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول بدون مناسبت در این لایحه گنجانده شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و در مجلس دهم گزارش کمیسیون مربوط مبنی بر رفع ایراد شورای نگهبان به صحن علنی آمد. در صحن علنی به بهانه اینکه مربوط به گذشته است و نیازی به اظهارنظر مخالف و موافق نیست در حالی‌که برخی نمایندگان اعتراض داشتند، بدون صحبت مخالف و موافق مصوب تلقی شد. اما اشکالاتی که بر این تعطیلی مترتب است از این قرار است: 1- معلوم نیست در این روز تعطیل مردم باید عزاداری کنند یا شادی، چون برای شهادت امام حسن عسکری(ع) باید عزادار بود و برای آغاز امامتامام حضرت ولی‌عصر(عج) باید شادیشاد کرد، مگر اینکه بگوییم نصف روز عزاداری و نصف دیگر جشن گرفته شود! 2- فلسفه تعطیلی یک روز بزرگداشت آن روز است. بزرگداشت هشتم ربیع‌الاول برخلاف مثلاً عاشورا که مراسم خاصی اجراء می‌شود با عدم تعطیلی  این روز که ادارات، مدارس، دانشگاهها، مطبوعات و غیره دایر هستند و برنامه‌هایی برگزار و مطالبی منتشر می‌شود بهتر انجام می‌شود. تعطیلی باعث می‌شود که از بسیاری از امکانات استفاده نشود. 3- این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو در شب آن یعنی هشتم ربیع‌الاول هنگام شب برنامه‌ای برگزار می‌کنند که مخل وحدت اسلامی است. این تعطیلی باعث می‌شود که آن برنامه که مدتی است کمرنگ شده است احیاء شود. 4-  اثر منفی اقتصادی یک روز تعطیلی برای بخش خصوصی و کل کشور بر همگان روشن است.

u2210
1397/07/23
10

روند تعطیلی هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری(علیه‌السلام) که طبعاً مصادف با آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) است، بدین صورت بود که در اثنای بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مجلس نهم بندی مبنی بر تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول بدون مناسبت در این لایحه گنجانده شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و در مجلس دهم گزارش کمیسیون مربوط مبنی بر رفع ایراد شورای نگهبان به صحن علنی آمد. در صحن علنی به بهانه اینکه مربوط به گذشته است و نیازی به اظهارنظر مخالف و موافق نیست در حالی‌که برخی نمایندگان اعتراض داشتند، بدون صحبت مخالف و موافق مصوب تلقی شد. اما اشکالاتی که بر این تعطیلی مترتب است از این قرار است: 1- معلوم نیست در این روز تعطیل مردم باید عزاداری کنند یا شادی، چون برای شهادت امام حسن عسکری(ع) باید عزادار بود و برای آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) باید شادی کرد، مگر اینکه بگوییم نصف روز عزاداری و نصف دیگر جشن گرفته شود! 2- فلسفه تعطیلی یک روز بزرگداشت آن روز است. بزرگداشت هشتم ربیع‌الاول برخلاف مثلاً عاشورا که مراسم خاصی اجراء می‌شود با عدم تعطیلی  این روز که ادارات، مدارس، دانشگاهها، مطبوعات و غیره دایر هستند و برنامه‌هایی برگزار و مطالبی منتشر می‌شود بهتر انجام می‌شود. تعطیلی باعث می‌شود که از بسیاری از امکانات استفاده نشود. 3- این روز مجاور نهم ربیع‌الاول است که برخی شیعیان تندرو در شب آن یعنی هشتم ربیع‌الاول هنگام شب برنامه‌ای برگزار می‌کنند که مخل وحدت اسلامی است. این تعطیلی باعث می‌شود که آن برنامه که مدتی است کمرنگ شده است احیاء شود. 4- اثر منفی اقتصادی یک روز تعطیلی برای بخش خصوصیدر واین کلقسمت کشورقرار برگفته همگاناس روشن است.

Parameter:354517!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک