248
1397/06/25
00

ماده 9

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است «مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی و عشایری سازمان» که از این پس در این قانون، «مرکز» نامیده می‌شود را به صورت مستقل، برای انجام پژوهش‌های مناسب به‌منظور تدوین راهکارها و راهبردهای مناسب و نوآورانه در زمینه هر یک از وظایف سازمان و پایش و ارزشیابی عملکرد و اثربخشی دستگاههای اجرائی، نظام فنی روستایی و نیز نهادهای عمومی غیردولتی در زمینه امور روستایی و عشایری تشکیل دهد. مجمع عالی توسعه روستایی موظف به نظارت بر فعالیت‌ها و استقلال علمی- نظارتی مرکز است.

تبصره 1- رئیس مرکز با پیشنهاد رئیس سازمان و حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‏شود و باید دارای تحصیلات دکتری تخصصی در یکی از زمینه‏های مرتبط و حداقل شش سال تجربه نظارتی- اجرائی مرتبط با توسعه روستایی در دستگاههای اجرائی یا نهادهای نظارتی کشور (شامل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور) در سطح استانی یا ملی باشد.

تبصره 2- مرکز در سطح ملی، استانی و شهرستانی دفتر و در مراکز جهاد دهستان نیز کارشناس یا کارشناسان مقیم دارد و مدیران و کارشناسان آن به صورت سلسله‌مراتبی توسط مدیران رده‏بالاتر مرکز منصوب می‌شوند.

Parameter:354537!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک