317
1397/06/25
20

ماده‌ 8

ماده‌ 8- مدیرعامل (رئیس سازمان) بالاترین مقام اجرائی سازمان و قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی‌ است که با معرفی و حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می‌شود و مسؤولیت تهیه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن، تضمین انجام کارا و اثربخش اقدامات در قالب مفاد این قانون و اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان را برعهده دارد.

تبصره 1- مدیرعامل باید حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از زمینه‌های کارآفرینی و کسب و کار روستایی، مدیریت، توسعه و برنامه‌ریزی روستایی و کشاورزی و یا عمران و معماری باشد و علاوه بر آن، حداقل از ده سال سابقه کار مرتبط و ستادی در دستگاههای اجرائی یا نهادهای نظارتی کشور (شامل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور) برخوردار باشد.

تبصره 2- رئیس سازمان نمی‌تواند بدون موافقت مجمع عمومی، مسؤولیت سایر دستگاه‌های اجرائی یا موقعیت‌های درآمدی یا فعالیت در هرگونه کسب و کار دیگری را بپذیرد.

د- مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی و عشایری سازمان

Parameter:354536!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک