336
1397/06/25
10

ماده 12

ماده 12- به‌منظور افزایش بهبود کارایی، اثربخشی و تناسب و سازگاری طرحها و برنامه‌های روستایی و عشایری با شرایط و هویت متمایز این سکونتگاهها سازمان موظف است، ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون، برنامه «ایجاد و سازماندهی نظام فنی روستایی کشور» را ذیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و در شاخه‌های عمده مانند توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت روستایی، کشاورزی، خدمات و صنایع روستایی و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی تهیه و اجراء کند.

تبصره 1- سازمان موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، میزان و نحوه واگذاری وظایف تصدی‌گرانه روستایی و عشایری را ارزیابی کند. حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، اجرای کلیه وظایف تصدی‌گرانه روستایی و عشایری، صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت موضوع این ماده، با تخصیص منابع انجام می‌شود. صلاحیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در طراحی و اجرای کلیه برنامه‌ها و طرحهای روستایی و عشایری، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رسد.

تبصره 2- خطوط راهنما و نظامنامه مدیریت جهادی طرحها و برنامه‌های توسعه روستایی و عشایری، حداکثر یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان تهیه می‌شود. این خطوط راهنما، پس از تصویب هیأت مدیره، برای کلیه دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراء خواهد بود. اصول اجرای طرحها و برنامه‌های روستایی و عشایری شامل دستیابی، استفاده و رضایتمندی مردم، توان‏افزایی و خوداتکایی اقتصادی روستاها و مناطق عشایری، مشارکت مردم محلی و مناسبت و اثربخشی می‌باشد.

تبصره 3- تشکلهای توسعه روستایی و عشایری صاحب صلاحیت (به تشخیص نظام فنی روستایی کشور)، در صورت تأیید رئیس اداره توسعه روستایی شهرستان، با ترک تشریفات، طرحهای روستایی و عشایری با اعتبار زیر پانصد میلیون ریال را تحت نظارت مرکز جهاد دهستان اجراء می‌کنند. این سقف به صورت سالانه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

تبصره 4- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش موظفند براساس محتوای ارائه‌شده توسط سازمان، دروس یا سرفصلهای کاربردی در زمینه اصول و فنون توسعه کالبدی، اقتصادی و ارائه خدمات عمومی با توجه به بستر، شرایط و ماهیت روستایی را در برنامه درسی رشته‌های مربوطه لحاظ نمایند.

تبصره 5- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان در ضوابط ارزیابی عملکرد دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی به نحوی بازنگری کند که همکاری آنان با مرکز جهاد دهستان و یا بنگاههای موضوع ماده(14) این قانون در راستای تجاری‏سازی فناوری‏ها و عملیاتی‏سازی ایده‏ها و راهکارها، در ارتقای آنها لحاظ شود.

Parameter:354541!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک