312
1397/06/25
21

ماده 10

ماده 10- مرکز موظف است، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شبکه اطلاعات توسعه روستایی و عشایری را تحت عنوان «دیده‌بان ملی روستایی»، با تأکید بر استفاده از اطلاعات دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، تعاونی‌های روستایی، تعاونی‏های عشایری، تعاونی‌های تولید، انجمن‌های علمی و سایر سازمان‌های غیردولتی حاضر در روستاها و مناطق عشایری تشکیل دهد. مرکز از طریق این شبکه، اثرات احتمالی قوانین، مقررات، برنامه‏ها و طرحهای ملی و استانی مرتبط را قبل از تصویب و نیز روند اجراء و دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها پس از اجراء در روستاها و مناطق عشایری را به‌صورت میدانی، مستمر و فصلی، بررسی و نتیجه را از طریق هیأت‏مدیره سازمان به کمیسیون‏های کشاورزی، آب ومنابع طبیعی و عمران مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون‏های ذی‌ربط به تناسب موضوع، هیأت‌وزیران و سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌نماید.

تبصره 1- اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت طرحها و برنامه‌های روستایی و عشایری (اعم از طرحها و برنامه‌های در حال طراحی، اجراء و خاتمه‌یافته)، رضایتمندی، انتقادات، اعتراضات و پیشنهادهای کارشناسان و مردم محلی، سوابق و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نظام فنی، تجارب موفق و سایر موارد مرتبط، در سامانه نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی و عشایری راه‏اندازی‏شده در چهارچوب دیده‌بان ملی روستایی درج می‏شود و عموم جامعه به‌طور مستقیم و درلحظه، به این سامانه دسترسی دارند.

تبصره 2- پیمایش بهره‌وری و فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری روستایی هر دو سال یک‌بار توسط مرکز در روستاها و کانون‏های عشایری کشور اجراء و نتایج آن به‌صورت شفاف و حداقل به تفکیک مجموعه‏های روستایی و کانون‏های عشایری، از طریق سامانه در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، اعتبارات طرحها و برنامه‌های خدمات‌رسانی روستاها اعم از ملی و استانی در حوزه‌هایی از جمله راه، مسکن، فضای سبز، مدیریت پسماند، آموزش و پرورش، انرژی، آب شرب و بهداشت و درمان، بر اساس نیازها و اولویت‌های واقعی شناسایی شده اعلامی از سوی دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی دهستان، پس از تأیید شورای برنامهریزی شهرستان، تعیین و تخصیص می‌یابد. 

Parameter:354538!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک