1744
1397/06/25
60

ماده‌واحده

به‌منظور اجرای سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می‌شود:

1- شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک‌درصد(1%) از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می‌شود علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اعتبار مذکور صددرصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل برابر یک‌دوازدهم یک‌درصد(1%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.

2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشی از مازاد املاک واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی رأساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت‌های مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیت‌های مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد

Parameter:354520!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک