33
1397/06/25
21

ماده‌واحده

تعطیلی روز هشتم ربیع‌الاول از فهرست تعطیلات رسمی کشور حذف می‌شود.

Parameter:354518!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک