320
1397/06/25
30

ماده 6

ماده 6- مجمع عمومی سازمان وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس مجمع و معاونان وزیر، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و یک نفر نماینده تشکل‌های توسعه روستایی و عشایری به انتخاب خود آنان است و رئیس سازمان قائم مقام رئیس و دبیر مجمع می‌باشد. مجمع عمومی سازمان با دعوت کتبی رئیس و یا دبیر مجمع تشکیل جلسه می‏دهد.

تبصره - در غیاب رئیس مجمع، دبیر مجمع جلسه را اداره می کند.

Parameter:354534!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک