303
1397/06/25
10

ماده 5

ماده 5- ارکان سازمان شامل مجمع عالی، رئیس سازمان، مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی، و سازمان‌های استانی، شهرستانی و دهستان می‏باشد.

تبصره- اساسنامه سازمان شامل جزئیات مربوطه از جمله، وظایف تفصیلی و ضوابط مربوط به هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و مرکز ارزیابی‏ و پژوهش‌های توسعه روستایی و صلاحیت‏ها، اهداف و وظایف تفصیلی مدیران و کارشناسان سازمان در سطح استان، شهرستان و دهستان (با تأکید بر کارآمدسازی مراکز جهاد دهستان)، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب دولت می‌رسد.

Parameter:354533!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک