373
1397/06/25
21

تبصره 2

تبصره 2- کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی، با کلیه وظایف و مأموریت‌ها، دارایی‏ها و بودجه جاری خود از بانک کشاورزی منتزع و به سازمان منتقل می‌شوند. سازمان موظف است پیش‌بینی لازم را برای به‌کارگیری آنان در همان وظایف به‌عمل آورد.

Parameter:354526!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک