430
1397/06/25
20

بخش پنجم- نظام تأمین مالی روستایی

 

ماده 19- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، «نظام تأمین مالی روستایی» را با حداکثر بهره‏گیری از ظرفیت موجود، از طریق سازماندهی سلسله‏مراتبی و برقراری وحدت رویه بین نهادهای مالی کنونی به‏خصوص، بانک کشاورزی، پست‏بانک، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، صندوق‏های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع نهادهای انقلابی (در صورت موافقت مقام معظم رهبری) مستقر کند. اهداف و اصول این نظام شامل موارد زیر می‏شود:

تسهیل فضای کسب و کار؛ جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به تولید؛ توسعه صندوق‏های خطرپذیر و ضمانت سرمایه‏گذاری؛ شراکت در سرمایه برای تجاری‏سازی فناوری‏ها و عملیاتی‏سازی ایده‏ها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک، متوسط و نوآور؛ تسریع دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی؛ تأمین مالی هدفمند، به‏موقع و متناسب کارآفرینی و نظارت مؤثر بر هزینه‏کرد اعتبارات تولیدی؛ تنوع‏بخشی به مشاغل روستایی و عشایری و استقرار زنجیره ارزش؛ تأمین نیازهای اساسی روستاییان و عشایر بر اساس الگوهای نوآورانه؛ توسعه بانکداری با تلفن همراه.

ماده 20- در جهت جذب و هدایت نقدینگی به تولید، سازمان موظف است از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای مورد تأیید نظام فنی روستایی (ازنظر تخصص و تجربه در زمینه توسعه اشتغال بهره‌ور روستایی و عشایری و حضور در بازارهای پردرآمد) منتشر نماید.

تبصره 1- صکوک مزارعه و مساقات، ابزار تأمین مالی هستند که اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت می‌توانند با استفاده از آنها، سرمایه‏های نقدی اشخاص علاقه‌مند را جذب و از طرف ایشان، اراضی و واحدهای کشاورزی مناسب را احداث یا خریداری کنند. سپس این نهادها، واحدهای تولید کشاورزی را به وکالت از طرف خریداران اوراق بهادار، بر اساس قراردادهای مزارعه و مساقات، برای بهره‏برداری به متخصصان کشاورزی واگذار می‏نمایند. درنهایت، نهادهای مذکور باید سهم خریداران اوراق را از محل تولید کشاورزی أخذ و پس از کسر حق‏الوکاله خود، آن را بین صاحبان اوراق توزیع کنند. در صکوک اجاره، حق استفاده از منافع یک دارایی یا ترکیبی از دارایی‌ها، در قبال اجاره‌بها، از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ‌بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

Parameter:354546!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک