420
1397/06/25
01

بخش هفتم- اعتبارات

بخش هفتم- اعتبارات

ماده 27- سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مکلف است کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری را تحت پیوستی با عنوان «پیوست توسعه روستایی و عشایری» در بودجه‌های سنواتی تنظیم و ارائه نماید.

تبصره - دولت مکلف است حداقل ده‌درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه‌های سنواتی را جهت اجرای طرحهای عمرانی روستایی و عشایری و ارتقای شاخصهای مربوطه در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید تا با برنامه‏ریزی، نظارت و مدیریت سازمان هزینه شود. این میزان ظرف مدت پنج‌سال اول، سالانه دو‌درصد(2%) رشد می‌کند.

ماده 28- حداقل یک‏سوم حقوق دولتی وصولی از بهره‌برداران تمامی معادن در ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا شصت‌درصد(60%) آن در روستا یا روستاها یا کانون عشایری مربوطه صرف توسعه زیرساخت‏های توسعه و چهل‌درصد(40%) آن جهت تأمین بخشی از سرمایه صندوق بیمه محصولات کشاورزی، ضمانت سرمایه‏گذاری، تأمین مالی خرد و تشکلهای توسعه روستایی و عشایری و همچنین اجرای سایر فعالیت‌ها و طرحهای موضوع این قانون اختصاص یابد.

ماده 29- کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند اقدامات و عملیات اجرائی خود برای روستاها و مناطق عشایری در سطوح ملی، استان، شهرستان و دهستان را بر اساس سیاست‏ها و برنامه‏های اجرائی اعلام‌شده از سوی سازمان انجام دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبارات بودجه‌ای سالانه توسعه روستایی دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی را بر اساس گزارشات عملکرد تهیه‌شده توسط مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی که به تأیید هیأت مدیره سازمان توسعه روستایی ایران رسیده است و نیازهای اعلامی از سوی این سازمان، تعیین می‏کند و از طریق سازمان مذکور تخصیص می‌دهد.

ماده 30- سازمان مکلف است ترتیبی ‌اتخاذ نماید تا شاخصهای توسعه روستایی و عشایری به‏ویژه در زمینه سرانه درآمدی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‏گذاری بخش خصوصی، بیکاری، نرخ پس‏انداز، فقر اندازه‏گیری‏شده براساس نمایه‏های چندبعدی (با توجه به ابعادی مانند درآمد، دارایی‏ها، سطح بهداشت، آموزش، تغذیه، استانداردهای زندگی)، شکاف درآمدی روستایی- شهری، سهم از صادرات غیرنفتی و سهم جمعیت دچار سوء تغذیه حداکثر ظرف مدت پنج‌سال از ابلاغ این قانون، حداقل بیست‌و‌پنج‌درصد(25%) بهبود یابد و جمعیت روستایی حداقل در سطح سی‌و‌پنج‌درصد (35%) جمعیت کشور تثبیت شود.

ماده 31- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی نسخ می‌شود و تا زمانی که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

Parameter:354548!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک