555
1397/06/25
10

بخش ششم- سازماندهی خدمات روستایی

بخش ششم- سازماندهی خدمات روستایی

ماده 21- سازمان موظف است در جهت سازماندهی روستاها و مناطق عشایری در قالب منظومه‏های روستایی، سطح‏بندی و توزیع متناسب فعالیت، مدیریت بهینه خدمات عمومی و تأمین مایحتاج روستاییان و عشایر با حداقل هزینه سفر و تعیین مزیتهای اقتصادی کلی منظومه‏های روستایی و کانون‏های عشایری، در طول پنج‏سال آینده، نسبت به تهیه طرحهای منظومه‏ روستایی با اولویت کانون‌های جمعیتی، قطبهای تولید کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدن اقدام کند. توسعه زیرساخت‏های عمده مانند شبکه راههای روستایی، مجتمع‏های آب شرب روستایی، مراکز آموزشی و درمانی و سایر مراکز خدمات‌رسان، پایانه‏های مسافری و صادراتی و خوشه‏های صادرات‏محور و نواحی صنعتی روستایی، بر اساس ضوابط این طرحها انجام می‏شود.

تبصره 1- در جهت تعیین چشم‌انداز توسعه ده ساله، شناسایی و تحلیل اختصاصی‏تر قابلیت‏ها، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات دستیابی روستاهای بالای پنجاه خانوار به ترقی همه‌جانبه و در راستای تعیین اهداف و راهبردها و جهات توسعه روستا یا کانون عشایری و بهبود یا ایجاد مراکز خدمات‌رسان در سطح روستا، «طرح توسعه روستایی»، با محوریت تأمین معیشت پایدار برای ساکنان محلی و دستیابی به رشد شتابان و رفاه عمومی و مشتمل بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی، در چهارچوب ضوابط اسناد و طرحهای بالادستی، توسط سازمان و از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید نظام فنی روستایی کشور، حداکثر ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود. این طرحها بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تبصره 2- سازمان موظف است در قالب طرح توسعه روستایی، حریم روستاهای بالای پنجاه خانوار را با هدف پیش‏بینی و حفظ اراضی ضروری و مناسب برای توسعه بنگاههای اقتصادی روستاها متناسب با آمایش سرزمین، کنترل رشد بی‏رویه شهرها، نظارت بیشتر بر ساخت وسازهای خارج از محدوده روستاها و سازماندهی و هدایت ساخت وسازها به خارج از اراضی حاصلخیز کشاورزی تعیین کند. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در حریم و محدوده روستاها و حفاظت از حریم، تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی به عهده دهیاری‏ها است. هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم تخلف محسوب و با متخلفان طبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن برخورد خواهد شد.

تبصره 3- طرحهای منظومه روستایی باید به تصویب کارگروهی متشکل از مدیرکل سازمان توسعه روستایی به‌عنوان رئیس و نمایندگان معاون امور عمرانی استانداری، سازمان راه و شهرسازی استان، شرکت سهامی آب منطقه‏ای، اداره کل ارتباطات و فناوری، سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی خود و دو نفر عضو هیأت علمی مطلع و با تخصص برنامه‌ریزی و توسعه روستایی و کشاورزی، یک نفر نماینده تشکلهای توسعه روستایی و عشایری و مسؤول امور عشایر سازمان (در استان‏های برخوردار از عشایر) به انتخاب مدیرکل سازمان توسعه روستایی برسد. طرحهای توسعه روستایی باید به تصویب شهرستان برسد. آیین‏نامه اجرائی این ماده شامل شرح خدمات تفصیلی و ضوابط کلی طرحهای موضوع این ماده (مشتمل بر استانداردها و ضوابط طراحی و اجرای طرحها)، با الزام به همه‏جانبه‏نگری و أخذ نظرات جامعه محلی در کلیه مراحل طراحی و اجراء، توسط سازمان و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت چهار‌ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره 4- مرکز جهاد دهستان، مسؤول اجرای طرحهای توسعه روستایی از طریق توانمندسازی دهیاری‏ها و تشکلهای توسعه روستایی و عشایری است.

ماده 22- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت کشور، حداکثر نه ماه پس از ابلاغ این قانون، نظام استقرار سکونتگاهی روستایی شامل سکونتگاههای متفرق، مزرعه، آبادی، روستا، روستاهای مرکزی و روستاهای جدید را با هدف حفظ، تداوم و تقویت کارکرد تولیدی روستاها و بهبود زیست‌پذیری در آنها، تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- با هدف کاهش مهاجرت روستاییان به شهر و کاهش هزینه سفر ایشان برای تأمین کالاها و خدمات ضروری، شماری از روستاها در قالب نظام سکونتگاهی، بر اساس شاخصهایی از قبیل مرکزیت و دسترسی‌پذیری روستاهای اطراف، قابلیت توسعه، جمعیت، تنوع و حجم فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به جاده‌های اصلی، از سوی سازمان، با حفظ کارکرد تولیدی، به عنوان روستاهای مرکزی شناخته می‌شوند. سازمان موظف است به‌منظور پیشرفت متوازن روستاها، عدم تمرکز جمعیت و امکانات در روستاهای مرکزی، بهبود سرمایه‌گذاری در روستاهای پیرامون و نگهداشت جمعیت در آنها و ایجاد جریان سازنده و دوطرفه بین روستاهای مرکزی و غیرمرکزی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

ماده 23- سازمان موظف است اقدامات و کمکهای اعتباری برای تأمین مینی‏بوس، ون و سایر خوروهای مورد استعمال در روستاها را جهت سازماندهی حمل و نقل روستایی انجام دهد.

ماده 24- سازمان موظف است ظرف مدت چهار‌سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به سازماندهی دفاتر ICT روستایی و ارائه یکپارچه و سریع خدمات کسب وکارهای روستایی، ارائه اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرائی، فرصت‏های سرمایه‏گذاری، بانکداری الکترونیک و سایر خدمات دولت الکترونیک به صورت یکجا به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق این دفاتر اقدام نماید. آیین‏نامه اجرائی این ماده در خصوص تعیین شرایط استقرار، صلاحیت کارگزاران و خدمات دفاتر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

تبصره 1- سازمان موظف است دستیابی و استفاده روستاییان و عشایر به اطلاعات و خدمات عمومی، به‌ویژه یادگیری مجازی و پزشکی و درمان از راه دور را تسهیل کند.

تبصره 2- ظرف مدت پنج‌سال پس از ابلاغ این قانون، میزان دستیابی، استفاده و رضایتمندی روستاییان و عشایر نسبت به برنامه‌های یادگیری مجازی و پزشکی و درمان از راه دور حداقل به سی‌درصد(30%) آنان می‌رسد. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، به‌ویژه وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات، موظف به ارائه امکانات زیرساختی و نرم‌افزاری ضروری، پس از تأمین هزینه توسط سازمان هستند.

ماده 25- سازمان موظف است ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، با أخذ نظرات وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان بسیج مستضعفین و دفتر امور مساجد، برنامه هدف‌گذاری شده و مدونی را با محوریت تقویت معارف قرآنی و اهل بیت علیهم‌السلام، احداث و توسعه مساجد، خانه‌های عالم، کتابخانه‌ها و ورزش روستایی تهیه و ابلاغ کند. این برنامه برای کلیه دستگاههای مربوطه، لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 26- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است اولویت لازم را نسبت به پوشش کامل شبکه‌های رقومی (دیجیتال) صدا و سیما در روستاها، به‌ویژه در روستاهای مرزی اعمال نماید.

Parameter:354547!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک