مقام معظم رهبری، خرداد 1397-دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس

در تنظیم و تصویب قانون، جنبه‌های کارشناسی بشدّت باید رعایت بشود. خوشبختانه مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز خوبی است و امکان کارشناسی خوبی در آنجا متراکم و متمرکز است؛ حدّاکثر استفاده را از آن باید کرد؛ علاوه بر اینکه این یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است و از این باید استفاده کرد بایستی از نخبگان بیرون از محیط مجلس هم استفاده بشود. گاهی شما ملاحظه میکنید در یک مسئله‌ای، در یک حوزه‌ی تخصّصی‌ای، یک کسی چند سال مثلاً کار کرده، فکر کرده؛ شما اگر در این حوزه‌ی تخصّصی از او مشورت بگیرید، گاهی با یک کلمه‌ی کوتاه، با یک سطر، یک راه‌گشایی بزرگی را انجام میدهد؛ گاهی اوقات کمک نخبگان این‌جوری است که یک پیشنهاد کوچکشان یک راه‌گشایی بزرگی را انجام میدهد.

در این بخش حسب نیاز متن مربوط به طرح ها و لوایح ، پیش از بررسی و مطرح شدن در کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسلامی جهت دریافت نظرات متخصصان، صاحب نظران و عموم مردم قرار داده شده است

جهت ارائه و ثبت نظرات، پیشنهادات و اصلاحات مدنظر ،بر روی هر کدام از مواد مطرح شده کلیک نمایید.

طرح تعیین و ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر(سخت) و قوانین انعطاف پذیر (نرم)

طرح تعیین و ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر(سخت) و قوانین انعطاف پذیر (نرم)

بررسی فوریتی:

طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

طرح در تاریخ ----- اعلام وصول گردید. و در تاریخ ---- اعلام وصول گردید...

لایحه تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

این لایحه در تاریخ ---- اعلام وصول گردید. شامل 9 ماده و 12 تبصره است و...

در این بخش متن قوانین تصویب شده و در حال اجرا به منظور در یافت بازخوردهای اجرای قانون، نمایش داده شده است

جهت ارائه باز خوردهای خود (شامل ثبت نظر، ارائه گزارش و پیشنهاد اصلاح قانون) در خصوص اثرات اجرای قانون